Loading...
Start a new Travel Blog! Blogabond Home Maps People Photos My Stuff

sobota

Jaipur, India


Ježíši Kriste, já tomu Nizozemci nerozumím. Ne jako že nevím, na jaké filosofické platformě je utvářeno jeho jsoucno, z čeho vychází a kam směřuje, to ne, to je mi hlavně dost jedno, já nerozumím, co on mluví! A někdy mu nerozumí ani ta Američanka. On tak strašně mele! A já to úplně vidím, jak mu všichni přikyvují, že jako jo, a občas prstem ukážou, že s tímhle obzvlášť souhlasí, ale ve skutečnosti...

permalink written by  ac on January 28, 2012 from Jaipur, India
from the travel blog: IndiaJourney
Send a Compliment


comment on this...
Previous: Jaipur Next: Slumy

trip feed
author feed
trip kml
author kml

   

Blogabond v2.40.58.80 © 2018 Expat Software Consulting Services about : press : rss : privacy
View as Map View as Satellite Imagery View as Map with Satellite Imagery Show/Hide Info Labels Zoom Out Zoom In Zoom Out Zoom In
find city: