Loading...
Start a new Travel Blog! Blogabond Home Maps People Photos My Stuff

Jaipur

Jaipur, India


V sobotu, to je zítra, prý musím na indickou svatbu. No, když musím... Dneska byl nácvik. Ženich byl nastrojený jak lehká holka, flitry a pentle, jedna hrůza. Taky turban z něčeho lesklého. Přiběhl ke mně a jak prý vypadá, jestli dobře. Tak jsem mu říkal, že jo a že by si ty šaty měla zkusit spíš přímo ta nevěsta a že bych chtěl vidět ženicha. A on se smál a běhal kolem a všem to vykládal. Tak jestli mu to přijde legrační...


permalink written by  ac on January 27, 2012 from Jaipur, India
from the travel blog: IndiaJourney
Send a Compliment


comment on this...
Previous: škola Next: sobota

trip feed
author feed
trip kml
author kml

   

Blogabond v2.40.58.80 © 2019 Expat Software Consulting Services about : press : rss : privacy
View as Map View as Satellite Imagery View as Map with Satellite Imagery Show/Hide Info Labels Zoom Out Zoom In Zoom Out Zoom In
find city: