Loading...
Start a new Travel Blog! Blogabond Home Maps People Photos My Stuff

Já tedy nechci...

Praha, Czech Republic


Já tedy nechci nikoho ze čtenářů podceňovat, ale některé jsem, zdá se, trochu přecenil. Myslím ty, co mi píšou, že nemám končit desátým příspěvkem a mám psát dál. Na každé stránce dole jsou nápisy first, previous, next a last.

Jsou tam proto, že ten deník má víc stran.


permalink written by  ac on January 24, 2012 from Praha, Czech Republic
from the travel blog: IndiaJourney
Send a Compliment


comment on this...
Previous: Óm Next: Soukromí

trip feed
author feed
trip kml
author kml

   

Blogabond v2.40.58.80 © 2019 Expat Software Consulting Services about : press : rss : privacy
View as Map View as Satellite Imagery View as Map with Satellite Imagery Show/Hide Info Labels Zoom Out Zoom In Zoom Out Zoom In
find city: