Loading...
Start a new Travel Blog! Blogabond Home Maps People Photos My Stuff

Blíží se to

Praha, Czech Republic


Včera jsem se dozvěděl, že na naši vrcholovou akci bude místo původně plánovaného jednoplošníku povolán vrtulník. Hustý. To bychom se měli dostat ještě o trochu blíž k Hoře a celá událost by se mohla posunout o pár set metrů výš.

It Draws Near

Yesterday I learnt that for the climax event of our expedition, a helicopter will be summoned to replace the monoplane aircraft that was planned so far. Cool. That could get us little closer to the Mountain and move the entire action one or two thousand feet higher, I believe.

permalink written by  ac on October 17, 2012 from Praha, Czech Republic
from the travel blog: BeMyNepal
Send a Compliment


comment on this...
Previous: O ptáka míň Next: Dobře začněte

trip feed
author feed
trip kml
author kml

   

Blogabond v2.40.58.80 © 2024 Expat Software Consulting Services about : press : rss : privacy
View as Map View as Satellite Imagery View as Map with Satellite Imagery Show/Hide Info Labels Zoom Out Zoom In Zoom Out Zoom In
find city: