Loading...
Start a new Travel Blog! Blogabond Home Maps People Photos My Stuff

Věrozvěsti

Milan, Italy


Na letišti v Miláně jsem potkal dva výjimečné lidi. Svaťa cestuje do Kathmandu, aby se odsud vypravil na sever. Má s sebou jeden takový ten suchý pytel, velký jako obal na spacák a jinak nic. Žádný kufr, prý by mu ho ztratili a on tam nechce několik dní čekat, až mu ho zase najdou. No, já jsem jim kufr svěřil. Tak uvidím. Svaťa si všechno, co bude potřebovat, na místě koupí, pak si to odveze domů a tam to prodá. Radka pojede z Kathmandu na západ. Dá se dohromady s lidmi, kteří letí do Nepálu s Emirates přes Dubaj. Jí připadá tahle cesta přes Miláno a Delhi lepší. No jasně, to mně teď taky. Radka dělá v cestovce, co pořádá tyhle trochu nadstandardní výlety po horách a tak. Jo - a já poletím na východ. Budeme jako věrozvěsti, co si rozdělili území a každý bude prudit ve svém sektoru. Jednomu by se až chtělo říct, že tímhle způsobem provedeme hvězdicovou invazi Čechů do Nepálu, ale jeden to neřekne, protože Svaťa je Moravák.

Seděli jsme v letištní hospodě a probírali jsme některé věci, které lidi, co se znají patnáct minut, zrovna neprobírají. Ale někdy se to tak sejde, že se potkají a hned to proberou... Kdybych stihl svůj původní let, tyhle dva bych nepoznal. Znám je, protože jsem idiot, který zmeškal letadlo. A pak že idioti jsou v nevýhodě.

........................

Apostles

In Milan I met two exceptional people. Svaťa travels to Kathmandu to start his trek to the north. He wears one drybag, size of sleeping bag cover, and that is it. No suitcase or other luggage, he knows the airlines would lose it and he has no time to sit and wait until it is found. Well, I entrusted one to them. I will see. Svaťa will buy everything he needs when he is in Nepal. Then he takes it back home and sells the stuff. Radka will travel to the west of Kathmandu, not before she meets a group of people who fly there via Dubai with Emirates. Radka finds this itinerary through Milan and Delhi better. So do I, now, plain to see. She works for a tour operator dealing with these special types of trips (mountain treks and stuff). Yes - and I go east. Like apostles we will be, who divide the territory and spread to bother people in separate sectors. One would tend to say that this way we will do a star-shaped invasion of Czechs to Nepal, but one will not say it because Svaťa is Moravian.

We sat in an airport restaurant and we discussed some things people who just met usually do not discuss. But sometimes it happens that people meet and discuss it all right away... Did I catch the plane I planned to catch, I would never meet these two. I acquainted with them because I am an idiot who missed his flight. And they say idiocy has its disadvantages.

permalink written by  ac on October 25, 2012 from Milan, Italy
from the travel blog: BeMyNepal
Send a Compliment


comment on this...
Previous: Dobře začněte Next: V Nepálu slovensky mluvit...

trip feed
author feed
trip kml
author kml

   

Blogabond v2.40.58.80 © 2022 Expat Software Consulting Services about : press : rss : privacy
View as Map View as Satellite Imagery View as Map with Satellite Imagery Show/Hide Info Labels Zoom Out Zoom In Zoom Out Zoom In
find city: