Loading...
Start a new Travel Blog! Blogabond Home Maps People Photos My Stuff

Ubytovací smlouva

Jaipur, India


Dohoda o krátkodobém pronájmu ideální části nemovitosti
(Ubytovací smlouva)

Článek první - smluvní strany

Pronajímatel: pan domácí
Nájemník: Pako


Článek druhý - předmět pronájmu

Pronajímatel přenechá Nájemníkovi takový kutloch s postelí a s nějakým nábytkem, který se bude pořád měnit. Jednou si Pronajímatel z kutlochu něco odnese, jindy zase třeba něco přinese. K odnášení a přinášení Nájemníkových věcí nebude docházet (aspoň ne schválně), ale pro účely migrace nábytku, jak tady bylo řečeno ve smlouvě výše, se občas může v Nájemníkových věcech udělat trochu hokej.

Do kutlochu Nájemníkovi nikdo nepoleze. Výjimkou jsou děcka, která tam semo tamo asi vlítnou, protože těm neporučíš.


Článek třetí - doba pronájmu

Nájemník prohlašuje, že bude kutloch užívat po dobu osmi týdnů, i když posledně taky sliboval, že se zdrží, a pak to zkrátil, takže se to ještě uvidí.


Článek čtvrtý- jídlo

Pronajímatel se zavazuje Nájemníkovi vařit. Službu zajistí Hospodyní, ta to vždycky uvaří a Nájemník to sní. Nebude-li Nájemníkovi chutnat, řekne a Hospodyně to napraví. Maso nebude a Nájemníkovi to nevadí, stejně říkal už prve, že maso zas až tak nepotřebuje.


Článek pátý - pití

Nájemník se zdrží pití vody z vodovodu, alespoň po dobu, kdy vodovod funguje. Je to o zdraví, ta voda je divná. Nájemník bude pít vodu, o které Pronajímatel prohlásí, že prošla nějakým filtrem, který z ní udělal pitnou. Pronajímatel nemusí ten bájný filtr Nájemníkovi ukázat, Nájemník mu věří.

Pokud chce Nájemník naplnit vodou z vodovodu třeba vázu a strčit do toho kytku, může to zkusit, barevná věrnost však nemusí být ve všech případech zachována.


Článek šestý - mytí

U kutlochu je koupelka a v ní je často tekoucí voda. Pokud funguje vodovod, teče voda i při uzavřených otočných ventilech (dále též zkráceně kohoutky) z mnoha různých míst. Teplá voda nebude a Nájemníkovi to nevadí.


Článek sedmý - zamykání

Kutloch má vlastní domovní dveře, i když přes dům se tam dá taky chodit. Klíč je k dispozici v jednom exempláři a Nájemník ho obdrží. Pokud ho Nájemník někde ztratí, bude to dost malér. To by se pak chodilo pořád přes dům.


Článek osmý - opravy

Tuhle třeba praskla žárovka a nedalo se svítit, což nikdo nechce vydržet déle než tři dny, po které trvalo, než to někdo vyměnil. Nájemník si tyhle opravy může dělat sám, jako když si koupil tu žárovku, ale nikdo ho nenutí, Pronajímatel by to taky nějak zařídil.


Článek devátý - nájemné

Strany shodně prohlašují, že peníze nejsou v životě člověka to nejdůležitější. Ale z něčeho se to všechno platit musí, třeba jenom ty žárovky dokážou něco stát a Pronajímatel je klidně koupí. A taky je tady to jídlo, takže nějaké to placebo by se hodilo. Strany se nicméně dohodly, že platbu nájemného ponechají z nejrůznějších důvodů na mimosmluvním ujednání.


Článek desátý - závěrečná ustanovení

Pronajímatel a Nájemník shodně prohlašují, že jsou především přátelé, kteří chtějí naplno prožívat svůj citový život, pro nějž jsou komerční vztahy spíše přítěží.

Tuto dohodu uzavírají bez nátlaku a v atmosféře porozumění a klidu, i když to menší děcko zrovna teď pobíhá kolem a řve jako magor, což nikomu na klidu nepřidá.


V Jaipuru čtvrtého dne měsíce února roku 2013.

permalink written by  ac on February 4, 2013 from Jaipur, India
from the travel blog: TrippinInTheeYah
Send a Compliment:))) moc dobrý

permalink written by  Petra Pittauerova on February 16, 2013

comment on this...
Previous: Oni jsou tak milí... Next: Trpný rod

trip feed
author feed
trip kml
author kml

   

Blogabond v2.40.58.80 © 2018 Expat Software Consulting Services about : press : rss : privacy
View as Map View as Satellite Imagery View as Map with Satellite Imagery Show/Hide Info Labels Zoom Out Zoom In Zoom Out Zoom In
find city: