Loading...
Start a new Travel Blog! Blogabond Home Maps People Photos My Stuff

Trpný rod

Jaipur, India


Dětem připadlo obtížné převádět věty z činného rodu do trpného. Chtěly to radši opačně a hodně lehké. Vyhověl jsem jim. A vymyslely věci...


permalink written by  ac on February 5, 2013 from Jaipur, India
from the travel blog: TrippinInTheeYah
Send a Compliment


comment on this...
Previous: Ubytovací smlouva Next: Všechno už tu bylo

trip feed
author feed
trip kml
author kml

   

Blogabond v2.40.58.80 © 2018 Expat Software Consulting Services about : press : rss : privacy
View as Map View as Satellite Imagery View as Map with Satellite Imagery Show/Hide Info Labels Zoom Out Zoom In Zoom Out Zoom In
find city: