Loading...
Start a new Travel Blog! Blogabond Home Maps People Photos My Stuff

Všechno už tu bylo

Jaipur, India


Někdo tady říkal, že nevstoupíš dvakrát do stejné Indie. Tak proč se všechno tak hrozivě opakuje? Moje kolegyně spoluučitelka je krásná vysoká Němka, hned třetí večer se slavily narozeniny principálova synka, další večer byla svatební oslava plná tančících opilých jaipurských strejců a při nočním návratu jsem byl policií zadržen pro potulku. To už tu přece všechno bylo...


permalink written by  ac on February 7, 2013 from Jaipur, India
from the travel blog: TrippinInTheeYah
Send a Compliment


comment on this...
Previous: Trpný rod Next: Zpráva o průběhu výkonu služby

trip feed
author feed
trip kml
author kml

   

Blogabond v2.40.58.80 © 2018 Expat Software Consulting Services about : press : rss : privacy
View as Map View as Satellite Imagery View as Map with Satellite Imagery Show/Hide Info Labels Zoom Out Zoom In Zoom Out Zoom In
find city: