Loading...
Start a new Travel Blog! Blogabond Home Maps People Photos My Stuff

škola

Jaipur, India


Ta škola je dost jiná. Je to troska domu, něco ještě není dostavěné, něco už zase spadlo, v podlahách jsou díry, přes které jsou mříže z armovacích drátů. Je tam asi šest tříd. Je to uprostřed slumové oblasti a ty děti jsou místní. Peníze jsou od různých podnikatelů, tady se nejvíc podniká v obrábění drahokamů. Děti za to dostávají učebnice a tužky, mají uniformičky, v poledne jim snad dají něco menšího k jídlu a ty, co jsou trochu z daleka, vozí do školy a ze školy. Pan ředitel, co to provozuje, má ty děti asi dost rád, ale občas na ně zařve jak na psy. A přitom (nebo možná proto) to není taková banda lotrů, jakou by člověk čekal. Pan ředitel mezi ně přichází s rákoskou, neviděl jsem ho rákosku použít, ale má ji. Děti pořád za všechno děkují a strašně se zubí a vypadají, že jsou vděčné, že takoví exoti, jako jsme my, mezi ně přijdou. Ptali se mě, jak se jmenuju, a já jsem jim to vlastně neřekl, řekl jsem jim jenom, že jsem pako, a oni to vzali jako odpověď. Takže Pako.

Je tu Američanka a Holanďan a řada místních učitelů. Ta angličtina je trochu problém, ty děti rychle ztrácí pozornost. Dělal jsem s nimi ke každé lekci divadlo. Jeden byl pacient a jedna byla ošetřovatelka, další byl zloděj a další policajt, byla tam i role stromu a opice. To jim tu pozornost udrží. Na druhou scénku už se hlásili úplně všichni, že chtějí taky něco hrát. Vypadá to jako zábava i pro učitele, ale myslím, že mě to přestane bavit docela rychle, hlavně až se to bude pořád opakovat.

permalink written by  ac on January 27, 2012 from Jaipur, India
from the travel blog: IndiaJourney
Send a Compliment


comment on this...
Previous: Jaipur Next: Jaipur

trip feed
author feed
trip kml
author kml

   

Blogabond v2.40.58.80 © 2018 Expat Software Consulting Services about : press : rss : privacy
View as Map View as Satellite Imagery View as Map with Satellite Imagery Show/Hide Info Labels Zoom Out Zoom In Zoom Out Zoom In
find city: